Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Jednym z kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań jest rozliczenie przez rodziców czy opiekunów prawnych dziecka podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań.
Aby udokumentować spełnienie tego wymogu i uzyskać dodatkowe punkty, uczestnicy Programu OK Poznań mogą do wniosku dołączyć Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań.
Szczegóły procesu rekrutacyjnego na rok 2024/2025 opisane są tutaj 
Informacja o rekrutacji do przedszkoli na stronie poznan.pl - tutaj 

Jak pobrać Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań
Jeśli rozliczyłeś podatek za miniony rok w Poznaniu i zweryfikowałeś ten fakt poprzez ID Poznań, możesz pobrać Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań

  • kliknij w ikonę "Pobierz” a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie; WAŻNE: osoby, które dołączyły do Programu OK Poznań na podstawie ZAP-3 zostaną poproszone o aktualizację swoich danych w ID Poznań innym dokumentem (PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-40A);
  • pobór Potwierdzenia możliwy jest także w Panelu użytkownika/w Twojej Karcie (przycisk „Potwierdzenie Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań”);
  • dokument pdf zawierający Twoje imię i nazwisko oraz datę potwierdzającą aktywny status użytkownika zostanie pobrany automatycznie i zapisany w Twoim urządzeniu, zgodnie z jego ustawieniami; WAŻNE: Potwierdzenia są imienne, pobierane odrębnie przez każdego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka osobno;
  • pobrany dokument dołącz do dokumentacji dziecka składanej stacjonarnie lub online w systemie NABÓR;

Wydruk Potwierdzenia Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań możesz także odebrać na podstawie Karty OK Poznań w Punkcie Obsługi Klienta (POK) przy ul. Głogowskiej 16 (MTP, naprzeciwko Dworca Zachodniego). 

zdjęcie tytułowe autorstwa pressfoto na Freepik