Niewidzialna Ulica

Stowarzyszenie Łazarz-Zakorzenieni w Tradycji zaczęło prowadzić działalność statutową w 2016 roku, a głównym celem była promocja poznańskiej dzielnicy Łazarz. Duży nacisk kładziono także na promocję wielkopolskiego dziedzictwa kulinarnego poprzez odnajdywanie starych przepisów kulinarnych. W kolejnych latach jednak na pierwszy plan działalności Stowarzyszenia zaczęła wysuwać się aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, seniorów, promocja empatii, wrażliwości społecznej, pomaganie w dążeniu do usuwania barier mentalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Wielkopolski. Stopniowo, wraz z realizacją kolejnych projektów, coraz silniejsza stawała się potrzeba utworzenia specjalnego miejsca z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W lokalu przy ul. Matejki 53 w Poznaniu, została utworzona Poznańska Wystawa w Ciemności „Niewidzialna Ulica", miejsce pracy dla 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wzrokowej. Sercem Niewidzialnej Ulicy jest specjalnie przygotowana ekspozycja, z którą można się zapoznać przy pomocy wszystkich zmysłów za wyjątkiem wzroku. Odwiedzający mogą przeniknąć do świata niewidomych. Wystawa w całkowitej ciemności pozwala zmierzyć się z przeszkodami, które niewidomi napotykają na co dzień takimi jak: wejście do autobusu, tramwaju, ominięcie pozostawionej na chodniku hulajnogi elektrycznej, itp. Wejście w buty niewidomego dla każdego jest ogromnym przeżyciem i uwrażliwia na potrzeby niewidomych.

Dane kontaktowe

Nasze benefity