Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Ogród Zoologiczny w Poznaniu (Nowe Zoo) jest drugim co do wielkości ZOO w Polsce. Dzięki zróżnicowanemu terenowi: wzgórza, stawy, kilka rodzajów leśnych zadrzewień stanowi unikalne w skali kraju miejsce, w którym na wielkich wybiegach żyją zarówno zwierzęta spoza naszej strefy klimatycznej, jak i przedstawiciele krajowej fauny, wszystko to w harmonii z naturą. Goście Nowego Zoo w Poznaniu mogą poznawać bardzo rzadkie gatunki zwierząt łącząc to z długimi spacerami po lesie. Jeśli ktoś pieszych wędrówek nie lubi - może skorzystać z bezpłatnych kolejek jeżdżących po ZOO w okresie od maja do września.
W Słoniarni mieszkają trzy słonie afrykańskie sawannowe, na terenie Ogrodu można zobaczyć dwa gatunki nosorożców z Afryki ( czarne i białe).
Nosorożce czarne mieszkają wraz z żyrafami w pawilonie, w którym można je obserwować przez cały rok. 
Oprócz pracy hodowlanej na rzecz ginących gatunków Zoo włącza się aktywnie w działalność związaną z ratowaniem zwierząt. Na terenie Nowego Zoo w specjalnych azylach mieszkają np. tygrysy, lwy, niedźwiedzie brunatne, w Starym Zoo małpy pazurkowce i kapucynki oraz żółwie. Zwierzęta te zostały ewakuowane ze stref wojennych lub zarekwirowane przez policję z rąk prywatnych z racji niewłaściwych warunków życia.

Nowe Zoo w Poznaniu otwarto w setną rocznicę powstania Starego Zoo przy ul. Zwierzynieckiej z którym tworzy integralną całość jako Ogród Zoologiczny w Poznaniu.

Oferta Nowego ZOO w Programie OK Poznań jest dostępna od marca do października. 

 

Dane kontaktowe

  • #1
    #1