Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego roku odbywa się w nim ok. 2 500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk kultury. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Instytucja buduje swój program w oparciu o sprawdzone formy wyrazu (m.in. koncerty, spektakle, wystawy sztuki, spotkania literackie i pokazy filmowe), jak i prowadząc eksperymenty artystyczne, realizując nowe działania, często o charakterze site-specific. Poszukiwaniom tym służy także program rezydencji artystycznych.
Z uwagi na to, że siedzibą instytucji jest dawny Zamek Cesarski, wyjątkowy świadek europejskiej historii XX wieku, ważne miejsce w jej programie zajmuje także refleksja na temat przeszłości i jej wpływu na teraźniejszość.

Do najważniejszych projektów CK ZAMEK realizowanych cyklicznie w ostatnich latach należą: muzyczny Festiwal ETHNO PORT Poznań, filmowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA, literackie festiwale POZNAŃ POETÓW i FESTIWAL FABUŁY oraz wydarzenie stanowiące fenomen kulturalny w skali Polski, obchodzone w dniu Święta Niepodległości 11 listopada Imieniny Ulicy Święty Marcin.

Dla CK ZAMEK bardzo ważny jest społeczny kontekst prowadzonej działalności, dlatego kładziemy nacisk na współpracę z najbliższym otoczeniem, prowadzimy bardzo szeroką działalność w zakresie edukacji kulturowej i społecznej, a także wspomagamy współpracę pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej.

Staramy się dbać o lepszą codzienność i dlatego w ZAMKU działają dwa zespoły: Zespół ds. dostępności – opiekujący się potrzebami osób z niepełnosprawnościami i dostępnością budynku oraz Zamek dla klimatu − wprowadzający wątki ekologiczne i zasady wynikające z odpowiedzialności za środowisko.

Na co dzień CK ZAMEK jest otwartym miejscem, do którego wejść może każdy, aby uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach, obejrzeć zamkowe wnętrza albo po prostu odpocząć. W ciągu roku naszą instytucję odwiedza blisko pół miliona osób.
 

Dane kontaktowe

  • 60+
    60+
  • #1
    #1