Towarzystwo Muzyczne Imienia Henryka Wieniawskiego

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu działa na wielu artystycznych polach. Organizuje międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy, z których najbardziej rozpoznawalny jest Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego oraz koncerty (np. Festiwal Bezsenność). Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i wydawniczą.

Poprzez swoje działania, Towarzystwo krzewi wiedzę o swoim Patronie, pielęgnuje pamięć o nim, zwłaszcza w ramach interdyscyplinarnego projektu Wieniawski Inspiruje, prezentującego twórczość Patrona w ciekawych i nowoczesnych kontekstach. Twórczość Henryka Wieniawskiego nie traci na aktualności, jest wciąż żywa i atrakcyjna dla współczesnych artystów. Każdy sam może się o tym przekonać.

Henryk Wieniawski był genialnym skrzypkiem, wirtuozem, obywatelem świata, pasjonującą indywidualnością o barwnej osobowości, uznanym pedagogiem. Jego kompozycje przetrwały próbę czasu i zajmują do dziś ważne miejsce w literaturze skrzypcowej i w repertuarach

Dane kontaktowe

Nasze benefity